Vad är en motion?

Motion är ett förslag som lämnats in av en eller flera av ledamöterna i regionfullmäktige.

Förslaget i motionen utreds och behandlas av regionstyrelsen innan regionfullmäktige fattar beslut om att bifalla (säga ja till) eller avslå (säga nej till) motionen. Beslutet kan också bli att motionen anses besvarad, vilket kan betyda till exempel att det som föreslås i motionen redan görs eller att förslaget i motionen är bra men att det för tillfället inte går att genomföra.

Motionen besvaras skriftligt, och oftast blir det också en debatt om motionen i fullmäktige. I den debatten får alla ledamöter i regionfullmäktige delta.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av