Vad är en interpellation?

Interpellation är en fråga från en av ledamöterna i regionfullmäktige till ordförande i en nämnd, beredning eller till det regionråd som har ansvar för det område som frågan handlar om.

Interpellationen besvaras skriftligt, och oftast blir det också en debatt om interpellationen i fullmäktige. Alla fullmäktigeledamöter kan delta i debatten.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av