Heidi-Maria Wallinder (V)

Parti: Vänsterpartiet

Motioner & Interpellationer (26)

DiarienummerTitelFörfattareDokumenttypDatum
RV182013Motion om talarstatistikJohanna Ritvadotter (V) m.fl.Motion2018-11-26
RV190444Interpellation om fler regiondrivna vårdcentralerHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2019-03-06
RV190081Interpellation om trygghet och säkerhet för färdtjänstresenärerHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2019-01-09
RV190295Interpellation om publikt och tillgängligt sjukhusbibliotek.Heidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2019-02-08
RV190610Motion om inrättande av jämställdhetsprisPratima Åslund (V) m.fl.Motion2019-03-22
RV190970Motion om gratis mensskydd för tjejerHans Jansson (V) m.fl.Motion2019-05-22
RV191520Interpellation angående barns tillgänglighet till psykiatrisk vårdHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2019-09-06
RV191486Motion om att införa regional koldioxidbudgetJohanna Ritvadotter (V) m.fl.Motion2019-08-30
RV191689Interpellation angående brist på sjukvårdsmaterialHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2019-10-11
RV181929Interpellation angående ansvar för frågor om jämlikhet, jämställdhet och mångfaldHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2018-11-14
RV182017Interpellation angående avgiftsfri kollektivtrafik på sommarlovetHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2018-11-27
RV191835Interpellation angående regiondrivna vårdcentraler på intraprenadHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2019-11-06
RV191981Interpellation om regionens beredskap avseende materialHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2019-12-04
RV200250Interpellation om rasism mot vårdpersonalHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2020-02-05
RV200357Motion om att minska andelen dödfödda barnHans Jansson (V) m.fl.Motion2020-03-02
RV201085Interpellation om regionens ansvar för en hållbar läkemedelsproduktionHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2020-09-07
RV201224Interpellation om avveckling av självhjälpsgrupperHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2020-10-09
RV201226Interpellation om följsamhet till avgifter inom primärvårdsprogrammetHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2020-10-09
RV201630Motion om klimatnödlägePratima Åslund (V) m.fl.Motion2020-11-13
RV210159Interpellation om sjukresorHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2021-02-05
RV210400Motion om ersättning för digitala vårdbesökHans Jansson (V) m.fl.Motion2021-04-06
RV210401Motion om gräddfiler i sjukvårdenHans Jansson (V) m.fl.Motion2021-04-06
RV211092Interpellation angående läkemedel för alkoholberoendeHeidi-Maria Wallinder (V)Interpellation2021-10-08
RV211052Motion om införande av förmånskort i kollektivtrafiken för regionens anställdaPratima Åslund (V) m.fl.Motion2021-09-30
RV211053Motion om hälso- och sjukvårdens ekonomiska svårigheterJohanna Ritvadotter (V) m.fl.Motion2021-09-30
RV211054Motion om idéburet företagande inom Region Västmanland.Hans Jansson (V) m.fl.Motion2021-09-30

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av