Mikael Andersson Elfgren (M)

Parti: Moderaterna

Motioner & Interpellationer (29)

DiarienummerTitelFörfattareDokumenttypDatum
LTV 150341Motion om chattfunktion för psykiatrinMikael Andersson Elfgren (M)Motion2015-03-11
LTV 150482Interpellation om fysisk aktivitet på receptMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2015-04-10
LTV150718Interpellation om namnbyten inom landstingets verksamheterMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2015-05-26
LTV 150901Motion om minskat antal ledamöter i landstingsfullmäktigeSverre Linton (M) m.fl.Motion2015-06-29
LTV151637Interpellation om 134 nya ungdomsjobb inom vårdenSverre Linton (M) m.fl.Interpellation2015-12-14
LTV 150701Motion angående att erbjuda vård till fler patienterMikael Andersson Elfgren (M)Motion2015-05-20
LTV 160785Motion om centraliserad smittspårningStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2016-05-18
LTV 160624Motion om införande av chattfunktion i Patientnämnden VästmanlandMikael Andersson Elfgren (M) m.fl.Motion2016-04-18
LTV 161068Stölder på Västerås sjukhusMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2016-07-13
LTV 160993Allmänpolitisk debatt i fullmäktigeMikael Andersson Elfgren (M)Motion2016-06-23
LTV 161185UtmaningsrättMikael Andersson Elfgren (M)Motion2016-08-22
LTV 161795Digitala läkarbesökAsta Matikainen Lecklin (M) m.fl.Motion2016-12-12
RV 170912Försök med crowdfunding inom kulturverksamhetenAndreas Weiborn (M) m.fl.Motion2017-05-03
RV 171327Återinförande av Regionens dagAndreas Weiborn (M) m.fl.Motion2017-08-09
RV 171352Anslut regionen till SkattekollenJenny Landernäs (M) m.fl.Motion2017-08-15
RV 171470Motion angående Västmanland som försöksregion för gårdsförsäljningMikael Andersson Elfgren (M)Motion2017-09-06
RV 172207Angående antibiotikaresistenta bakterierMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2017-12-22
RV 180637Angående sjukhusundervisning för barn och unga.Mikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2018-04-04
RV 180911Angående obetalda fakturorMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2018-05-21
RV 180895Flexibelt stopp på kvälls- och nattbussarna.Gunnar Björnstad (M) m.fl.Motion2018-05-17
RV 181275Angående digital vårdgarantiTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-07-31
RV181961Avskaffa onödiga reglerStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2018-11-19
RV182162Debitera sena avbokningarStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2018-12-20
RV190499Motion ang en regional politik för hälsosam vikt för barn och ungaMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2019-03-13
RV190051Interpellation ang hyrpersonalMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2019-01-03
RV190616Angående bemanningen av ambulansen i sommarMikael Andersson Elfgren (M)Interpellation2019-03-25
RV190374Motion ang skyddsväst till ambulanspersonalenJenny Landernäs (M) m.fl.Motion2019-02-21
RV190421Motion angående Västmanland som försöksregion för gårdsförsäljningMikael Andersson Elfgren (M)Motion2019-03-01
RV190749Ge sjukhusets ordningsvakter tillgång till radiokommunikationStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2019-04-16

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av