Jenny Landernäs (M)

Parti: Moderaterna

Motioner & Interpellationer (18)

DiarienummerTitelFörfattareDokumenttypDatum
LTV 150339Motionom digitala vårdcentralerJenny Landernäs (M)Motion2015-03-11
LTV 150340Motion om landstinget i sociala medierJenny Landernäs (M)Motion2015-03-11
LTV151175Interpellation om beredningen för invånardialogStephanie Bruksgård (M) m.fl.Interpellation2015-09-11
LTV 151460Om styrande dokument i landstingetJenny Landernäs (M)Interpellation2015-11-06
LTV 161777Behandla alla vårdcentraler likaJenny Landernäs (M)Motion2016-12-08
RV 170356Hitta rätt i regionens kartdjungelJenny Landernäs (M)Motion2017-02-07
RV 171352Anslut regionen till SkattekollenJenny Landernäs (M) m.fl.Motion2017-08-15
RV 170237Eldriven kollektivtrafik nuGunnar Björnstad (M) m.fl.Motion2017-12-01
RV 180895Flexibelt stopp på kvälls- och nattbussarna.Gunnar Björnstad (M) m.fl.Motion2018-05-17
RV 181275Angående digital vårdgarantiTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-07-31
RV190374Motion om skyddsväst till ambulanspersonalenJenny Landernäs (M) m.fl.Motion2019-02-21
RV191269Motion angående drönare i framtidens sjukvårdJenny Landernäs (M)Motion2019-07-09
RV191418Motion angående värdighetsgaranti för regionens serviceresorJenny Landernäs (M) m.fl.Motion2019-09-19
RV191459Motion angående behandla alla vårdcentraler likaJenny Landernäs (M)Motion2019-08-27
RV192096Motion om att upptäcka övergreppsbilder på barn på regionens datorerJenny Landernäs (M)Motion2019-12-20
RV200689Motion angående att besvara nämndinitiativ i tidTomas Högström (M) m.fl.Motion2020-05-14
RV210393Motion om slopat fribelopp även efter pandeminTomas Högström (M) m.fl.Motion2021-04-06
RV211093Interpellation angående omplacering av ovaccinerad personal att omplacerasJenny Landernäs (M)Interpellation2021-10-14

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av