Stephanie Bruksgård (M)

Parti: Moderaterna

Motioner & Interpellationer (48)

DiarienummerTitelFörfattareDokumenttypDatum
LTV 150110Interpellation om elsanerade rumStephanie Bruksgård (M)Interpellation2015-01-22
LTV150746Interpellation om landstingets HR-funktionStephanie Bruksgård (M)Interpellation2015-06-01
LTV150745Interpellation om patienter med skyddad identitetStephanie Bruksgård (M)Interpellation2015-06-01
LTV 150996Motion om inrättande av en ny uppföljningsfunktion inom centrum för HRSverre Linton (M) m.fl.Motion2015-08-05
LTV151163Interpellation om sena avbokningar inom vårdenStephanie Bruksgård (M)Interpellation2015-09-09
LTV151175Interpellation om beredningen för invånardialogStephanie Bruksgård (M) m.fl.Interpellation2015-09-11
LTV160131Interpellation om shemaläggningStephanie Bruksgård (M)Interpellation2016-01-22
LTV160121Interpellation om avbokningsregler inom Västmanlands sjukhusStephanie Bruksgård (M)Interpellation2016-01-21
LTV 160874Interpellation om kravet att vara legitimerad sjuksköterska för att söka tjänst som sektionsledare/enhetschefStephanie Bruksgård (M)Interpellation2016-06-01
LTV 160785Motion om centraliserad smittspårningStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2016-05-18
LTV 160379Motion angående sena avbokningarStephanie Bruksgård (M)Motion2016-03-02
LTV 161287Angående personer som har bytt juridiskt kön men inte gjort könskorrigeringStephanie Bruksgård (M)Interpellation2016-09-09
LTV 161288Angående hot och våld på arbetsplatsenStephanie Bruksgård (M)Interpellation2016-09-09
LTV 161630Angående slutenvården inom BUPStephanie Bruksgård (M)Interpellation2016-11-10
RV 170755Statistik och uppföljning av sjukfrånvaroStephanie Bruksgård (M)Interpellation2017-04-10
RV 170912Försök med crowdfunding inom kulturverksamhetenAndreas Weiborn (M) m.fl.Motion2017-05-03
RV 170937Inför drogtester för anställda inom Region VästmanlandStephanie Bruksgård (M)Motion2017-05-05
RV 171327Återinförande av Regionens dagAndreas Weiborn (M) m.fl.Motion2017-08-09
RV 171217Angående enheter som fått kritik av IVOStephanie Bruksgård (M)Interpellation2017-07-03
RV 171544Hanteringen av narkotikaklassade preparat på vårdavdelningarStephanie Bruksgård (M)Interpellation2017-09-15
RV 171906Angående läkare knuten till ätstörningsenhetenStephanie Bruksgård (M)Interpellation2017-12-13
RV 180218Angående elsanerat rum på Medicinsk Akutvårdsavdelning på Västmanlands sjukhus VästeråsStephanie Bruksgård (M)Interpellation2018-01-31
RV 180701Kompetensutveckla undersköterskor genom att erbjuda fler studielön under sjuksköterskeutbildningenStephanie Bruksgård (M)Motion2018-04-12
RV 180977Angående personalbrist på sjukhusen i Västmanland inför sommaren 2018.Stephanie Bruksgård (M)Interpellation2018-05-31
RV181961Motion om att avskaffa onödiga reglerStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2018-11-19
RV182162Motion om att debitera sena avbokningarStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2018-12-20
RV181888Interpelllation angående genomlysningen av mödrahälsovårdenStephanie Bruksgård (M)Interpellation2018-11-11
RV190227Interpellation angående drogscreening av patienter på allmänpsykiatriska mottagningar inom Region VästmanlandStephanie Bruksgård (M)Interpellation2019-01-31
RV190680Interpellation om hanteringen av narkotikaklassade preparat på vårdavdelningarStephanie Bruksgård (M)Interpellation2019-04-05
RV190683Interpellation om utökad tjänstgöringsgrad för Västerås Sinfonietta samt konstnärlig personal på Västmanlands teaterStephanie Bruksgård (M)Interpellation2019-04-05
RV190690Motion om drogtester för anställda inom Region VästmanlandStephanie Bruksgård (M)Motion2019-04-05
RV190749Motion om att ge sjukhusets ordningsvakter tillgång till radiokommunikationStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2019-04-16
RV191208Interpellation om hot och våld mot vårdpersonalStephanie Bruksgård (M)Interpellation2019-06-27
RV191272Motion angående digitala vård och svarstiderStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2019-07-10
RV191673Interpellation angående folkbildning och konkurrens på ojämlika villkor på TärnaStephanie Bruksgård (M)Interpellation2019-10-09
RV188888Interpellation angående genomlysningen av mödrahälsovårdenStephanie Bruksgård (M)Interpellation2019-11-12
RV182040Interpellation angående VFU för sjuksköterskestudenter anordnat via MDHStephanie Bruksgård (M)Interpellation2018-12-01
RV191842Motion om försök med crowdfunding inom kulturverksamhetenStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2019-11-08
RV200072Motion om hälso- och sjukvård till personer som befinner sig i Sverige utan tillståndStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2020-01-08
RV200194Interpellation angående väntetider vid vuxenpsykiatriska mottagningar i VästeråsStephanie Bruksgård (M)Interpellation2020-01-27
RV200264Motion om vårdcentralernas öppettiderStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2020-02-11
RV201081Interpellation om tidigare igångsättning för gravida kvinnor i VästmanlandStephanie Bruksgård (M)Interpellation2020-09-04
RV200869Motion om HPV-självtest till alla kvinnor i VästmanlandStephanie Bruksgård (M)Motion2020-06-29
RV201173Interpellation om förändringar inom vuxenpsykiatrinStephanie Bruksgård (M)Interpellation2020-09-30
RV210394Motion om att korta väntetiderna till 1177 Vårdguiden på telefonStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2021-04-06
RV210605Motion om erbjudande om catch-up-vaccination mot HPV.Stephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2021-05-31
RV211009Interpellation om Västmanlandsmusikens SinfoniettaStephanie Bruksgård (M)Interpellation2021-09-09
RV211071Motion om kultur- och föreningsbidragStephanie Bruksgård (M) m.fl.Motion2021-10-05

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av