Anita Lilja Stenholm (L)

Parti: Liberalerna

Motioner & Interpellationer (18)

DiarienummerTitelFörfattareDokumenttypDatum
LTV 120356Utmaningsrätt.Anita Lilja Stenholm (L)Interpellation2012-04-04
LTV 120582Barn och elever i behov av stöd.Anita Lilja Stenholm (L)Interpellation2012-06-07
LTV 120834Alkohol- och drogtest av personal.Anita Lilja Stenholm (L)Interpellation2012-09-05
LTV 121111StrokerehabiliteringAnita Lilja Stenholm (L)Interpellation2012-11-12
LTV 110604Pilotstudie om barnbokslut.Malin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2011-06-22
LTV 110386Barnmorskesituationen i Landstinget Västmanland.Anita Lilja Stenholm (L)Interpellation2011-04-14
LTV 150182Interpellation om asylhälsaAnita Lilja Stenholm (L)Interpellation2015-02-04
LTV 150492Motion om mellanvårdsplatserIda Lindh (L) m.fl.Motion2015-04-13
LTV 150474Interpellation om rökanvänjningAnita Lilja Stenholm (L)Interpellation2015-04-10
LTV151014Interpellation om rökavvänjning ur ett genusperspektivAnita Lilja Stenholm (L)Interpellation2015-08-12
LTV 151153Motion om tydliggörande och samlande av landstingets arbete för mänskliga rättigheterIda Lindh (L) m.fl.Motion2015-09-08
LTV 151432Tandvårdens roll i arbetet mot våld i nära relationerIda Lindh (L) m.fl.Motion2015-11-02
LTV 160247Förebyggande arbetsmiljöarbete inom Landstinget VästmanlandAnita Lilja Stenholm (L)Motion2016-02-08
LTV 160406Fler händer i vårdenIda Lindh (L) m.fl.Motion2016-03-08
LTV160567Sambandet sjukfrånvaro - arbetsmiljöAnita Lilja Stenholm (L)Interpellation2016-04-07
LTV 161260Bonus till medarbetare vid rekrytering av kollegaAnita Lilja Stenholm (L)Motion2016-09-06
RV 170908Erbjuda kvinnor 60+ undersökning för livmoderhalscancerAnita Lilja Stenholm (L)Motion2017-05-03
RV 171934Om program mot hedersrelaterat våld.Anita Lilja Stenholm (L)Motion2017-06-23

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av