Helena Hagberg (L)

Parti: Liberalerna

Motioner & Interpellationer (67)

DiarienummerTitelFörfattareDokumenttypDatum
LTV 130163Hur belönas extra vårdinsatser i primärvården?Helena Hagberg (L)Interpellation2013-02-08
LTV 130394Beslut som leder till förändrat ersättningssystem.Helena Hagberg (L)Interpellation2013-04-05
LTV 130395Vem sätter hastighetsgränsen för elrullstolar?Helena Hagberg (L)Interpellation2013-04-05
LTV 120408Ge BUP helhetsansvaret för sina barns hjälpmedel!Helena Hagberg (L)Motion2012-04-16
LTV 120417Ungdomsavtal för framtiden.Helena Hagberg (L)Motion2012-04-20
LTV 120427HBT-certifiering av Landstingets verksamheter.Helena Hagberg (L)Motion2012-04-24
LTV 120987Etablering av sjukvårdsmottagning för hemlösa i Köping.Tomas Högström (M) m.fl.Motion2012-10-15
LTV 120130Fantasilös lunchmeny på Höjdpunkten.Helena Hagberg (L)Interpellation2012-02-08
LTV 130755Utbildningsinsatser för att förbättra bemötandet av våldsutsatta kvinnor och deras barn.Helena Hagberg (L)Motion2013-08-19
LTV 120957Interpellation angående anslutnintg till BUSA-registretHelena Hagberg (L)Interpellation2012-10-09
LTV 110261Etablera gästaccess till Internet i Ny Vårdbyggnad!Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2011-03-17
LTV 130805Sjuksköterskesituationen på Västmanlands sjukhusHelena Hagberg (L)Interpellation2013-09-04
LTV 130806Killars självskadebeteende ökar.Helena Hagberg (L)Interpellation2013-09-04
LTV 110780Vägrar fimpa - nekas vård!Helena Hagberg (L)Interpellation2011-09-12
LTV 110979Förskrivning av hjälpmedel till barn inom barn- och ungdomspsykiatrin.Helena Hagberg (L)Interpellation2011-11-14
LTV 130934HBT-certifiering av länets ungdomsmottagningar.Helena Hagberg (L)Interpellation2013-10-09
LTV 130935Förtydligandet av "icke-vinstdrivande vårdföretag".Helena Hagberg (L)Interpellation2013-10-09
LTV 130933Låt Kompetenscentrum för hälsa ta fram program om rökavvänjning!Helena Hagberg (L) m.fl.Motion2013-10-09
LTV 131028Allt fler drabbas av leversvikt!Helena Hagberg (L)Interpellation2013-11-04
LTV 131046Kultur ska vara tillgänglig för alla!Helena Hagberg (L)Interpellation2013-11-08
LTV 131045Folktandvårdskliniken Adelsö´s flytt till Bäckby.Helena Hagberg (L)Interpellation2013-11-08
LTV 131066Vidga Handikappcentrums uppdrag till att även omfatta vuxna!Helena Hagberg (L)Motion2013-11-13
LTV 140130Var tog vårdgarantins medel vägen?Helena Hagberg (L)Interpellation2014-02-04
LTV 131215Inrätta äldrevårdscentraler (ÄVC) för äldre!Helena Hagberg (L)Motion2013-12-18
LTV 140432Gällande medel till Barn- och ungdomshälsanHelena Hagberg (L)Interpellation2014-04-11
LTV 141623Interpellation om att inkludera särskolan i undersökningen som sammanställs i rapporten "Liv och hälsa ung"Helena Hagberg (L)Interpellation2014-11-06
LTV 141624Interpellation om utebliven kömiljardHelena Hagberg (L)Interpellation2014-11-06
LTV 141367Interpelation om avskaffande av lagen om vårdvalHelena Hagberg (L)Interpellation2014-10-08
LTV 150184Interpellation om landstingets plan angående våld i nära relationerHelena Hagberg (L)Interpellation2015-02-04
LTV 150176Interpellation om landstingets personalpolitikHelena Hagberg (L)Interpellation2015-02-03
LTV 150335Motion om att ta tillvara nyanländas kompetens i vårdenTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-03-10
LTV 150492Motion om mellanvårdsplatserIda Lindh (L) m.fl.Motion2015-04-13
LTV 150485Interpellation om SårvårdscentrumHelena Hagberg (L)Interpellation2015-04-12
LTV 150744Interpellation om mänskliga rättigheter vid upphandlingHelena Hagberg (L)Interpellation2015-06-01
LTV 151043Motion om utveckling av den dagkirurgiska verksamheten vid Västmanlands sjukhus KöpingTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-08-19
LTV 150964Motion om höjd extra ersättning vid natttjänstgöringTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-07-20
LTV 150986Motion om att införa vårdval inom psykoterapinTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-07-29
LTV 150941Motion om utvärdering av mobil familjeläkarenhetMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2015-07-08
LTV 151153Motion om tydliggörande och samlande av landstingets arbete för mänskliga rättigheterIda Lindh (L) m.fl.Motion2015-09-08
LTV 151284Seniormottagningar och äldrevårdscentralerHelena Hagberg (L)Interpellation2015-10-06
LTV160181Interpelation om upphandling av BergslagssjukhusetHelena Hagberg (L)Interpellation2016-01-28
LTV 151720Motion om att bilda ett rättspsykiatricentrum i SalaTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-12-28
LTV 151432Tandvårdens roll i arbetet mot våld i nära relationerIda Lindh (L) m.fl.Motion2015-11-02
LTV 160406Fler händer i vårdenIda Lindh (L) m.fl.Motion2016-03-08
LTV 160565Upphandling av bergsslagssjukhusetHelena Hagberg (L)Interpellation2016-04-06
LTV 161293När införs e-frikort?Helena Hagberg (L)Interpellation2016-09-11
LTV 161623Inför ersättning för rondning i särkilda boendenHelena Hagberg (L)Motion2016-11-09
LTV 161053En Västmanlands-app för e-tjänsterTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-07-08
LTV 16107515 kömiljoner för att korta vårdköernaTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-07-15
LTV 161099Inför LOV inom fysioterapinMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2016-07-25
LTV 161120Inför natt- och helgtjänsterTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-08-03
RV 170161Införande av sprututbytesprogramHelena Hagberg (L)Motion2017-01-09
RV 170328En sammanhållen färdtjänst i VästmanlandHelena Hagberg (L)Motion2017-02-01
LTV 161849Tydligare information om "egen vårdbegäran" på landstingets hemsidaHelena Hagberg (L)Interpellation2016-12-19
RV 170340Om nedläggning av NEP-teamenHelena Hagberg (L)Interpellation2017-02-03
RV 171183Inrätta ett barn och ungdomspsykiatriskt centrumTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-06-26
RV171264Skärpt vårdgaranti för ökad tillgänglighetTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-07-11
RV 171315En central avbokningsfunktionTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-08-03
RV 171452Om projektet "Samordnade insatser mellan barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringscentrum för barn med misstänkt autismspektrumtillstånd".Helena Hagberg (L)Interpellation2017-09-05
RV 180434Hur går det egentligen med frågan om afasihus i Västmanland?Helena Hagberg (L)Interpellation2018-03-06
RV 180484Hur ska Region Västmanland lösa bristen på narkossjuksköterskor?Helena Hagberg (L)Interpellation2018-03-12
RV 180748Inrätta en projektgrupp för att utreda förutsättningarna till rehabilitering för afatiker.Helena Hagberg (L)Motion2018-04-20
RV 181223Extra satsning för att kapa vårdköerTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-07-11
RV 181287Återinför nattillägget och inför nya former för tjänstgöringTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-03
RV180173Erbjud avancerad hemsjukvård för barn i VästmanlandHelena Hagberg (L)Motion2018-01-24
RV181287Motion om att återinföra nattillägget och införa nya former för tjänstgöring.Tomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-03
RV181347Motion om att den kommunala vården och sjukvården ska ha samma journalsystemTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-17

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av