Ingvar Nordén (KD)

Parti: Kristdemokraterna

Motioner & Interpellationer (28)

DiarienummerTitelFörfattareDokumenttypDatum
LTV 111002Ge patienterna tillgång till nya forskningsrön om vårdinsater!Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2011-11-21
LTV 120153Försöksverksamhet med SMS-livräddare i Västmanland.Ingvar Nordén (KD)Motion2012-02-14
LTV 120528Inrättande av patientlotsarTomas Högström (M) m.fl.Motion2012-05-23
LTV 120431Minska kötiderna till vården - inrätta ett vårdgarantikontor!Tomas Högström (M) m.fl.Motion2012-04-25
LTV 120483Vaccination av spädbarn mot hepatit B.Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2012-05-11
LTV 120467Äldres psykiska hälsa och vårdbehov.Ingvar Nordén (KD)Interpellation2012-05-07
LTV 110248Upphandla basal hörselrehabilitering - bredda vårdvalet!Tomas Högström (M) m.fl.Motion2011-03-14
LTV 110437En trädgård för rehabilitering och ökat välbefinnande.Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2011-05-03
LTV 110518Projekt för att minska trycket på Medicinakuten i Köping.Tomas Högström (M) m.fl.Motion2011-05-27
LTV 110777Tillämpning av och kunskap om regelverket för HKC´s insatser, LSS, Hälso- och sjukvårdslagen och sjukresor.Ingvar Nordén (KD)Interpellation2011-09-08
LTV 110867Källsortering vid Landstingets personalmatsal Höjdpunkten.Ingvar Nordén (KD)Interpellation2011-10-10
LTV 110969Bemanning i projektet MOFFA, Mobil läkare för hembesök hos företrädesvis äldre.Ingvar Nordén (KD)Interpellation2011-11-10
LTV 110335Råd skall ersättas av ting.Ingvar Nordén (KD)Interpellation2011-03-31
LTV 100854Ekonomisk medicinsk revision av psykiatrins specialistområden.Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2010-10-20
LTV 140428Angående SMS-larm vid hjärtstoppIngvar Nordén (KD)Interpellation2014-04-11
LTV 141396Interpellation om dett finns hopp för bättre samverkan mellan skola och vårdIngvar Nordén (KD)Interpellation2014-10-13
LTV 150113Motion om drivkraft för de interna utbildarnaMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2015-01-23
LTV 150111Motion om etablering av kreativa centrum för utbildning, forskning och innovationMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2015-01-23
LTV 151081Motion om it-stöd för äldre vårdpersonalMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2015-08-25
LTV160234Interpellation om införande av SMS-livräddare i VästmanlandIngvar Nordén (KD)Interpellation2016-02-05
LTV 160763Stärk barnhälsovården i VästmanlandMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2016-05-16
LTV 160488Visa ledarskap för integrationen i VästmanlandMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2016-03-22
LTV 160034Fasa ut hyrläkare i primärvårdenMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2016-01-07
LTV 160571Kan fler specialistbedömningar göras inom primärvårdenIngvar Nordén (KD)Interpellation2016-04-07
RV 170621Se till helheten - för patienternas och personalens skullMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2017-03-20
RV 170662Inför självinskrivning inom psykiatrinIngvar Nordén (KD)Motion2017-03-27
RV171243Vem tar ansvar för barns psykosomatiska besvär?Malin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2017-07-07
RV181987Interpellation om telefontiderIngvar Nordén (KD)Interpellation2018-11-21

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av