Maria Dellham (M)

Parti: Moderaterna
Valkrets: Östra

Motioner & Interpellationer (58)

DiarienummerTitelFörfattareDokumenttypDatum
LTV 120680Sömnapnémottagning.Maria Dellham (M)Motion2012-07-02
LTV 130711Motion angående Skultuna vårdcentralMaria Dellham (M)Motion2013-07-17
LTV 130153HemgångsrådMaria Dellham (M)Interpellation2013-02-06
LTV 130398Förebyggande tandvård i skolorna.Maria Dellham (M)Interpellation2013-04-08
LTV 130399Fakturahantering inom Folktandvården.Maria Dellham (M)Interpellation2013-04-08
LTV 120112Upphandling av Landstingets tobaksavvänjning.Maria Dellham (M)Motion2012-02-02
LTV 120131Hot och Våld.Maria Dellham (M)Interpellation2012-02-08
LTV 120368Café Bigarrås resultat.Maria Dellham (M)Interpellation2012-04-05
LTV 130759Kontanthanteringen i Landstinget Västmanland.Maria Dellham (M)Interpellation2013-08-20
LTV 120847Rätten till fast vårdkontakt och mångsökare.Maria Dellham (M)Interpellation2012-09-07
LTV 110095Webbisar på Landstingets hemsida.Malin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2011-01-28
LTV 110208Matupplevelse med kvalité och mångfald.Maria Dellham (M)Motion2011-02-28
LTV 110744Inrättande av en särskild överviktsenhet!Maria Dellham (M)Motion2011-08-30
LTV 110770Inför mångsökarmodellen i Västmanland!Sverre Linton (M) m.fl.Motion2011-09-06
LTV 110874Avgifter för uteblivet besök på mammografin.Maria Dellham (M)Motion2011-10-12
LTV 110116Förbättra tillgängligheten för medborgare i länet till Centrallasarettet i Västerås!Maria Dellham (M)Interpellation2011-02-04
LTV 110784ADHD-medicinering.Maria Dellham (M)Interpellation2011-09-12
LTV 110882Ökad telefontillgänglighet för våra patienter.Maria Dellham (M)Interpellation2011-10-13
LTV 110970Privata familjeläkares anslutning till Sjunet.Maria Dellham (M)Interpellation2011-11-10
LTV 110347Kontantbetalning.Maria Dellham (M)Interpellation2011-04-06
LTV 110354Administrativa kostnader för omorganiseringen av hälso- och sjukvården.Maria Dellham (M)Interpellation2011-04-07
LTV 130944Handledning vid introduktion av sjuksköterskor.Maria Dellham (M)Interpellation2013-10-11
LTV 131217Hot och våld mot förtroendevalda.Maria Dellham (M)Interpellation2013-12-17
LTV 140132BU-hälsans uppdrag.Maria Dellham (M)Interpellation2014-02-04
LTV 140431Missbruksvården för unga i länetMaria Dellham (M)Interpellation2014-04-11
LTV 140435Bristen på tandsköterskorMaria Dellham (M)Interpellation2014-04-11
LTV 140430Angående landstingets nya bageriMaria Dellham (M)Interpellation2014-04-11
LTV 140651Parkeringsytor vid Västmanlands sjukhus VästeråsMaria Dellham (M)Interpellation2014-06-03
LTV 141395Interpellation om överviktsenhetenMaria Dellham (M)Interpellation2014-10-13
LTV 150198Interpellation om vårdnära serviceMaria Dellham (M)Interpellation2015-02-06
LTV 141927Motion om kompetensväxlingMaria Dellham (M)Motion2014-12-22
LTV 150300Motion om patienters integritet i väntrummenMaria Dellham (M)Motion2015-03-03
LTV 150440Motion om vårdnära serviceMaria Dellham (M)Motion2015-03-31
LTV 150479Interpellation om sömnapnémottagningMaria Dellham (M)Interpellation2015-04-10
LTV151079Interpellation angående gynekologisk cellprovskontrollMaria Dellham (M)Interpellation2015-08-24
LTV 150941Motion om utvärdering av mobil familjeläkarenhetMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2015-07-08
LTV 151463Skultuna vårdcentralMaria Dellham (M)Interpellation2015-11-06
LTV 151286Landstingets personalpolitikMaria Dellham (M)Interpellation2015-10-07
LTV160187Interpellation om ansvaret för patienter vid sjukresor och överlämningMaria Dellham (M)Interpellation2016-01-29
LTV160119Interpellation om personal som saknar legitimationMaria Dellham (M)Interpellation2016-01-20
LTV 160598Erbjud hemsjukvården tillgång till CosmicMaria Dellham (M)Motion2016-04-13
LTV 160574Angående utbildningsbokslutMaria Dellham (M)Interpellation2016-04-07
LTV 161279Angående bristen på handledare för ST-läkareMaria Dellham (M)Interpellation2016-09-08
LTV 161290Angående förvaring av avlidna på Västerås sjukhusMaria Dellham (M)Interpellation2016-09-09
LTV 161041Drogtester för körkortstillståndMaria Dellham (M)Motion2016-07-04
LTV 161099Inför LOV inom fysioterapinMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2016-07-25
LTV 161880Fakturor i sjukvårdenMaria Dellham (M)Motion2016-12-22
LTV 161879Utred ny sträckning för bussen till Västerås sjukhusMaria Dellham (M)Motion2016-12-22
RV 170334Angående bassängträning i rehabiliteringssyfte upphörMaria Dellham (M)Interpellation2017-02-02
RV 170366Angående brist på samordning av sjukresorMaria Dellham (M)Interpellation2017-02-07
RV 171376Om AH-teamets journalföringMaria Dellham (M)Interpellation2017-08-23
RV 171440Angående hot och våld i vårdmiljöerMaria Dellham (M)Interpellation2017-09-04
RV 171499Angående VFU för sjuksköterskestudenterMaria Dellham (M)Interpellation2017-09-11
RV 172138Angående outnyttjad bassäng i FagerstaMaria Dellham (M)Interpellation2017-12-13
RV 180246Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning, GDPRMaria Dellham (M)Interpellation2018-02-06
RV 180631Angående överviktsoperationerMaria Dellham (M)Interpellation2018-04-03
RV181889Interpellation angående säkerheten för ögonpatienternaMaria Dellham (M)Interpellation2018-11-11
RV190682Interpellation om effekter av införandet av samlad serviceMaria Dellham (M)Interpellation2019-04-05

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av