Barbro Larsson (C)

Parti: Centerpartiet
Valkrets: Östra

Motioner & Interpellationer (25)

DiarienummerTitelFörfattareDokumenttypDatum
LTV 121040Införande av Klarspråk i Landstinget VästmanlandBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2012-10-24
LTV 130223Upprätthållande av rökfria zonerBarbro Larsson (C)Interpellation2013-02-21
LTV 120945Landsbygdssäkra politiska beslut i Landstinget VästmanlandBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2012-10-05
LTV 120808Clinical Innovation Fellowships vid Västmanlands sjukhusBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2012-08-29
LTV 120564Vad hände med Livsstilsskolan?Barbro Larsson (C)Interpellation2012-06-01
LTV 120974Sortering av avfallBarbro Larsson (C)Interpellation2012-10-12
LTV 120975Möjlighet till att betala mat vid väntan på akuten?Barbro Larsson (C)Interpellation2012-10-12
LTV 110972Förbättringar av entrén till Köpings lasarett.Birgitta Andersson (C) m.fl.Motion2011-11-11
LTV 130929Hur mycket vård får de patienter som vårdas på Rättspsyk i Sala?Barbro Larsson (C)Interpellation2013-10-09
LTV 130994Förbättrad cykelparkering vid Västmanlands sjukhus.Birgitta Andersson (C) m.fl.Motion2013-10-24
LTV 140308SäkerhetsnålenBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2014-03-19
LTV 141190Interpellation om självmorden i VästmanlandBarbro Larsson (C)Interpellation2014-09-15
LTV 141189Interpellation om kompetens på akutmottagningarnaBarbro Larsson (C)Interpellation2014-09-15
LTV 150189Interpellation om samordnad individuell vårdplan i Landstinget VästmanlandBarbro Larsson (C)Interpellation2015-02-05
LTV 151454Underlätta för mottagandet av asylsökandeBarbro Larsson (C)Interpellation2015-11-06
LTV 151304Förlorad tjänstepensionBarbro Larsson (C)Interpellation2015-10-09
LTV 151456Motion om skälig tjänstepensionBarbro Larsson (C)Motion2015-11-06
LTV 160732Stärk patienternas inflytande med patientföreträdareBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2016-05-09
LTV 160575Varför så få stödpersoner i Västmanland?Barbro Larsson (C)Interpellation2016-04-07
LTV 161517Stoppa artiklar som innehåller mikroplasterBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2016-10-24
RV 170248Det är dags för en regional livsmedelsstrategiBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2017-01-23
RV 171717Skälig tjänstepension - när då?Barbro Larsson (C)Interpellation2017-10-11
RV 171718Hur lång tid ska ett röntgensvar ta?Barbro Larsson (C)Interpellation2017-10-11
RV 180250Sänkt lön för Västmanlands viktigaste jobbBarbro Larsson (C)Interpellation2018-02-06
RV 181256Angående buss 65 och avstängningen av hållplatser.Barbro Larsson (C)Interpellation2018-07-19

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av