Birgitta Andersson (C)

Parti: Centerpartiet
Valkrets: Västra

Motioner & Interpellationer (75)

DiarienummerTitelFörfattareDokumenttypDatum
LTV 121040Införande av Klarspråk i Landstinget VästmanlandBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2012-10-24
LTV 120873Motion angående miljökompensering.Birgitta Andersson (C)Motion2012-09-12
LTV 130054Praktik för läkarstuderandeBirgitta Andersson (C)Interpellation2013-01-14
LTV 130151Användningen av doulor vid Västmanlands sjukhusBirgitta Andersson (C)Interpellation2013-02-06
LTV 130485Mer flexibilitet på blodgivningscentralernaBirgitta Andersson (C)Interpellation2013-05-08
LTV 120318Motion angående den goda måltiden inom offentlig sektorBirgitta Andersson (C)Motion2012-03-26
LTV 120528Inrättande av patientlotsarTomas Högström (M) m.fl.Motion2012-05-23
LTV 120431Minska kötiderna till vården - inrätta ett vårdgarantikontor!Tomas Högström (M) m.fl.Motion2012-04-25
LTV 120945Landsbygdssäkra politiska beslut i Landstinget VästmanlandBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2012-10-05
LTV 120808Clinical Innovation Fellowships vid Västmanlands sjukhusBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2012-08-29
LTV 120987Etablering av sjukvårdsmottagning för hemlösa i Köping.Tomas Högström (M) m.fl.Motion2012-10-15
LTV 120507Blodtillgång under sommarenBirgitta Andersson (C)Interpellation2012-05-21
LTV 120969Flytt av Gryta palliativa enhetBirgitta Andersson (C)Interpellation2012-10-10
LTV 121280Marknadsföring för Västmanlands teaterBirgitta Andersson (C)Interpellation2012-12-20
LTV 110248Upphandla basal hörselrehabilitering - bredda vårdvalet!Tomas Högström (M) m.fl.Motion2011-03-14
LTV 110518Projekt för att minska trycket på Medicinakuten i Köping.Tomas Högström (M) m.fl.Motion2011-05-27
LTV 110972Förbättringar av entrén till Köpings lasarett.Birgitta Andersson (C) m.fl.Motion2011-11-11
LTV 110151Konstutställning i Landstingshuset.Birgitta Andersson (C)Interpellation2011-02-11
LTV 110769Strokevården i Västmanland.Birgitta Andersson (C)Interpellation2011-09-06
LTV 130789Införande av Lucas i länets ambulanser.Birgitta Andersson (C)Interpellation2013-09-02
LTV 130802Bisfenol A.Birgitta Andersson (C)Interpellation2013-09-04
LTV 110886Livsstilsskola för patienter med inflammatoriska sjukdomar.Birgitta Andersson (C)Interpellation2011-10-14
LTV 110980Samverkan mellan Landstinget Västmanland och Örebro Universitet angående läkarutbildning.Birgitta Andersson (C)Interpellation2011-11-14
LTV 111119Kaffemjölk från Lettland!Birgitta Andersson (C)Interpellation2011-12-21
LTV 111155Felaktiga rättsintygBirgitta Andersson (C)Interpellation2011-12-29
LTV 110353Kostnadsfria resor till mammografiundersökning.Birgitta Andersson (C)Interpellation2011-04-07
LTV 110356Datortomografer i Sala och Fagersta.Birgitta Andersson (C)Interpellation2011-04-08
LTV 130924LED är i tiden - modernisera belysningen.Birgitta Andersson (C)Motion2013-10-07
LTV 130941Anlita hackers i Landstinget Västmanland!Birgitta Andersson (C)Interpellation2013-10-11
LTV 130994Förbättrad cykelparkering vid Västmanlands sjukhus.Birgitta Andersson (C) m.fl.Motion2013-10-24
LTV 130993Dags att starta en "Afasikurs" vid Tärna folkhögskola!Birgitta Andersson (C)Motion2013-10-24
LTV 140308SäkerhetsnålenBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2014-03-19
Ltv 140331Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel.Birgitta Andersson (C)Motion2014-03-24
LTV 140354Kan MOFFA-verksamheten utvecklas?Birgitta Andersson (C)Interpellation2014-03-27
LTV 140658Om interprofessionell utbildning i teamBirgitta Andersson (C)Interpellation2014-06-04
LTV 150172Interpellation om införande av rotavirusvaccination i vaccinationsprogrammetBirgitta Andersson (C)Interpellation2015-02-03
LTV 150335Motion om att ta tillvara nyanländas kompetens i vårdenTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-03-10
LTV 150684Interpellation om ambulanssjukvårdens tillgång till journalhanteringssystemet CosmicBirgitta Andersson (C)Interpellation2015-05-19
LTV 151043Motion om utveckling av den dagkirurgiska verksamheten vid Västmanlands sjukhus KöpingTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-08-19
LTV151103Interpellation angående skillnader i elevers hälsaBirgitta Andersson (C)Interpellation2015-08-28
LTV 151082Motion om att öppna upp landstingets dataBirgitta Andersson (C)Motion2015-08-25
LTV 150964Motion om höjd extra ersättning vid natttjänstgöringTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-07-20
LTV 150986Motion om att införa vårdval inom psykoterapinTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-07-29
LTV 150941Motion om utvärdering av mobil familjeläkarenhetMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2015-07-08
LTV 151251I väntan på ambulansBirgitta Andersson (C)Interpellation2015-09-29
LTV160204Interpellation om vad som händer efter nedläggning av familjepedagogerna i KAK?Birgitta Andersson (C)Interpellation2016-02-01
LTV160222Interpellation om återsökning av medel från migrationsverketBirgitta Andersson (C)Interpellation2016-02-03
LTV 151720Motion om att bilda ett rättspsykiatricentrum i SalaTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-12-28
LTV 160092Motion- Dags att öppna Landsstingsstyrelsens mötenBirgitta Andersson (C)Motion2016-01-15
LTV 160732Stärk patienternas inflytande med patientföreträdareBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2016-05-09
LTV 160894Interpellation om hur lönsam blir landstingets solelsatsning?Birgitta Andersson (C)Interpellation2016-06-08
LTV160893Interpellation om hälsoekonomi inom Landstinget VästmanlandBirgitta Andersson (C)Interpellation2016-06-08
LTV 160572Vad händer med tredje ambulansen i fagersta?Birgitta Andersson (C)Interpellation2016-04-07
LTV 161385Låt studieförbunden bidra till en bättre folkhälsa - För alla, i hela länetBirgitta Andersson (C)Motion2016-09-28
LTV 161278Rökfritt Sverige 2025 - Slutspelet har börjat - Landstinget Västmanland bör gå med!Birgitta Andersson (C)Interpellation2016-09-08
LTV 161517Stoppa artiklar som innehåller mikroplasterBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2016-10-24
LTV 161553Sjukreselinje till mammografiundersökning och aortascreeningBirgitta Andersson (C)Interpellation2016-10-31
LTV 161053En Västmanlands-app för e-tjänsterTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-07-08
LTV 16107515 kömiljoner för att korta vårdköernaTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-07-15
LTV 161099Inför LOV inom fysioterapinMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2016-07-25
LTV 161120Inför natt- och helgtjänsterTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-08-03
RV 170248Det är dags för en regional livsmedelsstrategiBirgitta Andersson (C) m.fl.Motion2017-01-23
RV 170224Sjukresa vid permisson i samband med sjukhusvård?Birgitta Andersson (C)Interpellation2017-01-17
RV 170546Inför steg 1-utbildning för grundläggande psykoterapiBirgitta Andersson (C)Motion2017-03-08
RV 170735Framtida blodtappning i Västmanland?Birgitta Andersson (C)Interpellation2017-04-05
RV 171183Inrätta ett barn och ungdomspsykiatriskt centrumTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-06-26
RV171264Skärpt vårdgaranti för ökad tillgänglighetTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-07-11
RV 171315En central avbokningsfunktionTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-08-03
RV 171722Finns ekonomiska beräkningar för att uppfylla Nationella riktlinjerBirgitta Andersson (C)Interpellation2017-10-12
RV 171888Finns politiskt ledarskap för Region Västmanlands roll i den regionala utvecklingspolitiken?Birgitta Andersson (C)Interpellation2017-11-08
RV 180242Vad hände med KUB-test för alla?Birgitta Andersson (C)Interpellation2018-02-05
RV 181223Extra satsning för att kapa vårdköerTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-07-11
RV 181287Återinför nattillägget och inför nya former för tjänstgöringTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-03
RV181287Motion om att återinföra nattillägget och införa nya former för tjänstgöring.Tomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-03
RV181347Motion om att den kommunala vården och sjukvården ska ha samma journalsystemTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-17

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av