Malin Gabrielsson (KD)

Parti: Kristdemokraterna
Valkrets: Östra

Motioner & Interpellationer (112)

DiarienummerTitelFörfattareDokumenttypDatum
LTV 121300Prova innovationsvänlig upphandling för ökad effektivitet och stärkt näringsliv!Malin Gabrielsson (KD)Motion2012-12-21
LTV 120093Klimatkompensation för tjänsteresor inom Landstinget Västmanland.Malin Gabrielsson (KD)Motion2012-01-31
LTV 111002Ge patienterna tillgång till nya forskningsrön om vårdinsater!Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2011-11-21
LTV 120999Samarbetsmodell mellan Landstingets psykiatriska öppenvård och Socialtjänsten i Västerås.Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2012-10-18
LTV 130391Systematiskt arbete kring allergier.Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2013-04-05
LTV 120483Vaccination av spädbarn mot hepatit B.Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2012-05-11
LTV 120144Dags att samordna stöd till barn och unga med funktionsnedsättning!Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2012-02-13
LTV 120848Innovation i ett helhetsperspektiv.Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2012-09-10
LTV 120984Valfrihetssystem inom specialistvården.Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2012-10-15
LTV 110095Webbisar på Landstingets hemsida.Malin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2011-01-28
LTV 110437En trädgård för rehabilitering och ökat välbefinnande.Roy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2011-05-03
LTV 110604Pilotstudie om barnbokslut.Malin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2011-06-22
LTV 110687Vuxna personer med dyslexi.Malin Gabrielsson (KD)Motion2011-08-16
LTV 110774Medicinsk Yoga.Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2011-09-08
LTV 130812Vem har tillgång till Landstingets information?Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2013-09-05
LTV 110883Arbetar Landstingsmajoriteten för stärkt näringsliv även inom vårdsektorn?Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2011-10-14
LTV 110152Ska Landstinget Västmanland erbjuda praktikplatser?Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2011-02-11
LTV 110337Utredningar av bland annat dyslexi och lindrig utvecklingsstörning.Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2011-04-01
LTV 101037Anställ en hälsoekonom!Malin Gabrielsson (KD)Motion2010-12-15
LTV 130945Vem har tillgång till Landstingets information? (fortsättning på tidigare inlämnad interpellation).Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2013-10-11
LTV 131050Finansiering av ombyggnation Barnkliniken.Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2013-11-09
LTV 140028Mobil verksamhet för enklare vård och förebyggande hälsokontroller.Malin Gabrielsson (KD)Motion2014-01-08
LTV 130044Se över inflödet av patienter till barnakutenRoy Cederbäck (KD) m.fl.Motion2013-01-10
LTV 140540Landstinget Västmanland och världens alla apparMalin Gabrielsson (KD)Motion2014-05-13
LTV 140728Om kreativa och kulturella näringarMalin Gabrielsson (KD)Motion2014-06-17
LTV 141397Interpellation om sjuksköterskebristenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2014-10-13
LTV 150188Interpellation om situationen på barnklinikenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2015-02-05
LTV 150197Interpellation om uppföljning av innovationsvänlig upphandlingMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2015-02-06
LTV 150112Motion om systematisk kompetensutvecklingMalin Gabrielsson (KD)Motion2015-01-23
LTV 150113Motion om drivkraft för de interna utbildarnaMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2015-01-23
LTV 150111Motion om etablering av kreativa centrum för utbildning, forskning och innovationMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2015-01-23
LTV 150335Motion om att ta tillvara nyanländas kompetens i vårdenTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-03-10
LTV 150484Interpellation om ätstörningsvårdMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2015-04-12
LTV 151043Motion om utveckling av den dagkirurgiska verksamheten vid Västmanlands sjukhus KöpingTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-08-19
LTV151149Interpellation om akutläkare till VästeråsMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2015-09-08
LTV 150964Motion om höjd extra ersättning vid natttjänstgöringTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-07-20
LTV 150986Motion om att införa vårdval inom psykoterapinTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-07-29
LTV 151081Motion om it-stöd för äldre vårdpersonalMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2015-08-25
LTV 150941Motion om utvärdering av mobil familjeläkarenhetMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2015-07-08
LTV 151462Famlijecentralen i SalaMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2015-11-06
LTV 151461Det ideella engagemanget i flyktingsituationenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2015-11-06
LTV 150575Inför gemensam modell för specialistutbildning av sjuksköterskorMalin Gabrielsson (KD)Motion2015-04-30
LTV 151720Motion om att bilda ett rättspsykiatricentrum i SalaTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-12-28
LTV160910Interpellation om nya primärvårdsgränser för fysioterapiMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2016-06-10
LTV 160763Stärk barnhälsovården i VästmanlandMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2016-05-16
LTV 160488Visa ledarskap för integrationen i VästmanlandMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2016-03-22
LTV 160034Fasa ut hyrläkare i primärvårdenMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2016-01-07
LTV160466Hur ser framtiden ut för Clownetterna?Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2016-03-16
LTV 150618Motion om webbaserad tjänst fö överbliven utrustning och möblerMalin Gabrielsson (KD)Motion2015-05-11
LTV 161253Förbättra flödet på akuten i KöpingMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2016-09-05
LTV 161644Förnya recept och boka läkartid till sina tonåringarMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2016-11-14
LTV 161053En Västmanlands-app för e-tjänsterTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-07-08
LTV 16107515 kömiljoner för att korta vårdköernaTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-07-15
LTV 161099Inför LOV inom fysioterapinMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2016-07-25
LTV 161120Inför natt- och helgtjänsterTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-08-03
LTV 161158Mat på sjukhus ska vara trygg och säker för alla - överalltMalin Gabrielsson (KD)Motion2016-08-15
RV 170361Västmanland behöver en regional överrenskommelseMalin Gabrielsson (KD)Motion2017-02-07
LTV 161850Försäljning av catering till privatpersonerMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2016-12-12
RV 170621Se till helheten - för patienternas och personalens skullMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2017-03-20
RV 170195Säkra kompetensen på barnklinikenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2017-01-13
RV 170821Gör måltiden till en del av vårdenMalin Gabrielsson (KD)Motion2017-04-19
RV 171183Inrätta ett barn och ungdomspsykiatriskt centrumTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-06-26
RV171243Vem tar ansvar för barns psykosomatiska besvär?Malin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2017-07-07
RV171264Skärpt vårdgaranti för ökad tillgänglighetTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-07-11
RV 171315En central avbokningsfunktionTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-08-03
RV 171326Angående stängda vårdplatser på neonatalavdelningenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2017-08-09
RV 171676Barns tillgång till utredning gällande dyslexiMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2017-10-05
RV 171529Vad gäller angående vårdgarantin i Region Västmanland?Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2017-09-14
RV 180259Kompetensbehovet inom barnsjukvården - vad har hänt?Malin Gabrielsson (KD)Interpellation2018-02-07
RV 171903Angående arbetet med energihandlingsplanenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2017-11-10
RV 180824Utbilda kockar vid Tärna FolkhögskolaMalin Gabrielsson (KD)Motion2018-05-03
RV 181004Bättre struktur och evidens för innovationer och energieffektiviseringarMalin Gabrielsson (KD)Motion2018-06-05
RV 181217Arrangera kurs i svenska för vård- och färdtjänstpersonalMalin Gabrielsson (KD)Motion2018-07-10
RV 181223Extra satsning för att kapa vårdköerTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-07-11
RV 181287Återinför nattillägget och inför nya former för tjänstgöringTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-03
RV 181458Interpellation angående mer svenskt kött i sjukhusmatenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2018-09-05
RV182003Motion om införande av patientlotsarTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-11-26
RV190087Motion om allergikonsulent för barnMalin Gabrielsson (KD)Motion2019-01-10
RV190238Motion om mellanvård inom barn och ungdomspsykiatrinMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2019-02-01
RV190499Motion om en regional politik för hälsosam vikt för barn och ungaMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2019-03-13
RV190298Interpellation om oklarheter i ansvar gällande sjuka barnMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2019-02-08
RV190460Interpellation om brist på specialistvård i Västmanland inom vanliga kvinnosjukdomarMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2019-03-08
RV190670Motion om oklarheter i ansvar för sjuka barnMalin Gabrielsson (KD)Motion2019-04-03
RV181287Motion om att återinföra nattillägget och införa nya former för tjänstgöring.Tomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-03
RV181347Motion om att den kommunala vården och sjukvården ska ha samma journalsystemTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-17
RV181372Motion om att ta glesbygdsmedicinen till VästmanlandMalin Gabrielsson (KD)Motion2018-08-22
RV191494Interpellation om vårdnära serviceteam och fleximatMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2019-09-02
RV191383Motion angående placera kunskap och innovation mitt i verksamhetenMalin Gabrielsson (KD)Motion2019-08-12
RV181717Motion angående att skapa en fungerande primärvård i VästmanlandTomas Högström (M) m.fl.Motion2019-10-15
RV181882Interpellation angående stängda vårdplatser på palliativa enhetenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2018-11-09
RV191674Interpellation om Västmanlands mödravårdMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2019-10-09
RV200245Interpellation om avancerad hemsjukvård i hemmet för barnMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2020-02-05
RV191664Motion om barns tillgång till dyslexiutredningarMalin Gabrielsson (KD)Motion2019-10-08
RV200777Interpellation om tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningarMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2020-06-05
RV201067Interpellation om förvaltning av statsbidraget för förlossningsvård och kvinnors hälsaMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2020-09-02
RV200895Motion om ökad kännedom om patientföreningar och funktionsrättsorganisationerMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2020-07-07
RV201237Interpellation om uppföljning av vårdnära serviceMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2020-10-09
RV201595Motion om barnmorskemottagning onlineMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2020-11-09
RV201657Motion om foodtrucks vid sjukhusenMalin Gabrielsson (KD)Motion2020-11-20
RV210151Interpellation om personalsituationen inom covid-vårdenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2021-02-04
RV210415Interpellation om behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin BUPMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2021-04-09
RV210175Motion om plan för att återskapa besöksnäringenMalin Gabrielsson (KD)Motion2021-02-10
RV210287Motion om delägarskap i Västerås flygplatsTomas Högström (M) m.fl.Motion2021-03-10
RV210479Motion om en utbildningsavdelning för äldrevårdMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2021-04-27
RV210528Motion om destinationsutveckling.Malin Gabrielsson (KD)Motion2021-05-07
RV210716Motion om medicinsk jämförelse barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomsmedicinMalin Gabrielsson (KD)Motion2021-07-01
RV210757Motion om god mödrahälsovård oavsett bostadsortMalin Gabrielsson (KD)Motion2021-07-22
RV210791Interpellation om väntetider till ortopedenMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2021-08-20
RV211013Interpellation om barnmorskorMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2021-09-09
RV211088Interpellation om vad Region Västmanland gjort för att hejda ökningen av kriminella miljöerMalin Gabrielsson (KD)Interpellation2021-10-08
RV211014Motion angående vaccination av medarbetare i offentlig sektorMalin Gabrielsson (KD) m.fl.Motion2021-09-10
RV211056Motion om om budget och kostnadskontrollTomas Högström (M) m.fl.Motion2021-10-01

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av