Sverre Linton (M)

Parti: Moderaterna
Valkrets: östra

Motioner & Interpellationer (16)

DiarienummerTitelFörfattareDokumenttypDatum
LTV 130397Kontroll mot brottsregister vid nyanställning.Sverre Linton (M)Interpellation2013-04-08
LTV 110770Inför mångsökarmodellen i Västmanland!Sverre Linton (M) m.fl.Motion2011-09-06
LTV 131069Motion om en likabehandlingspolicySverre Linton (M)Motion2013-11-15
LTV 140147Angående landstingets ekonomi.Sverre Linton (M)Interpellation2014-02-10
LTV 130421Motion angående att göra landstingets diarium tillgängligt på InternetSverre Linton (M)Motion2013-04-11
LTV 141398Interpellation om landstingets roll på arbetsmarknadenSverre Linton (M)Interpellation2014-10-13
LTV 150252Motion om landstingets finansförvaltningspolicySverre Linton (M)Motion2015-02-20
LTV 150901Motion om minskat antal ledamöter i landstingsfullmäktigeSverre Linton (M) m.fl.Motion2015-06-29
LTV 150996Motion om inrättande av en ny uppföljningsfunktion inom centrum för HRSverre Linton (M) m.fl.Motion2015-08-05
LTV151097Interpellation angående digitalt högkostnadsskyddSverre Linton (M)Interpellation2015-08-27
LTV 151443Om kortbetalningSverre Linton (M)Interpellation2015-11-04
LTV 151452Reklam i kollektivtrafikenSverre Linton (M)Interpellation2015-11-05
LTV 151311Diarium på nätetSverre Linton (M)Interpellation2015-10-12
LTV151637Interpellation om 134 nya ungdomsjobb inom vårdenSverre Linton (M) m.fl.Interpellation2015-12-14
LTV 160585Medfinansiering av sjukskrivningarSverre Linton (M)Interpellation2016-04-10
LTV 161157134 utlovade ungdomsjobbSverre Linton (M)Interpellation2016-08-15

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av