Tomas Högström (M)

Parti: Moderaterna

Motioner & Interpellationer (48)

DiarienummerTitelFörfattareDokumenttypDatum
LTV 130029Remisser från företagshälsovårdenTomas Högström (M)Motion2013-01-07
LTV 130139Valfrihetssystem inom medicinsk fotvård.Tomas Högström (M)Interpellation2013-02-04
LTV 120528Inrättande av patientlotsarTomas Högström (M) m.fl.Motion2012-05-23
LTV 120431Minska kötiderna till vården - inrätta ett vårdgarantikontor!Tomas Högström (M) m.fl.Motion2012-04-25
LTV 120456Minskning av väntetiderna i specialistsjukvårdenTomas Högström (M)Motion2012-05-03
LTV 120987Etablering av sjukvårdsmottagning för hemlösa i Köping.Tomas Högström (M) m.fl.Motion2012-10-15
LTV 120977Statistiska referensgrupper.Tomas Högström (M)Interpellation2012-10-12
LTV 110248Upphandla basal hörselrehabilitering - bredda vårdvalet!Tomas Högström (M) m.fl.Motion2011-03-14
LTV 110454Införande av remissfrihet.Tomas Högström (M)Motion2011-05-10
LTV 110484Förändrad placeringspolicy för pensionsmedel.Tomas Högström (M)Motion2011-05-19
LTV 110518Projekt för att minska trycket på Medicinakuten i Köping.Tomas Högström (M) m.fl.Motion2011-05-27
LTV 130937Nattpersonalens möjligheter att delta i utbildningar.Tomas Högström (M)Interpellation2013-10-10
LTV 140141Remisstvånget till specialistvården.Tomas Högström (M)Interpellation2014-02-06
LTV 140312Angående lättakutenTomas Högström (M)Interpellation2014-03-19
LTV 140909Motion ang. patientavgifternaTomas Högström (M)Motion2014-07-31
LTV 141684Interpellation om Barn och ungdomspsykiatrin uppfyller vårdgarantinTomas Högström (M)Interpellation2014-11-18
LTV 150335Motion om att ta tillvara nyanländas kompetens i vårdenTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-03-10
LTV 151043Motion om utveckling av den dagkirurgiska verksamheten vid Västmanlands sjukhus KöpingTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-08-19
LTV 150964Motion om höjd extra ersättning vid natttjänstgöringTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-07-20
LTV 150986Motion om att införa vårdval inom psykoterapinTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-07-29
LTV 151294LövhagaTomas Högström (M)Interpellation2015-10-08
LTV 151720Motion om att bilda ett rättspsykiatricentrum i SalaTomas Högström (M) m.fl.Motion2015-12-28
LTV 161053En Västmanlands-app för e-tjänsterTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-07-08
LTV 16107515 kömiljoner för att korta vårdköernaTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-07-15
LTV 161120Inför natt- och helgtjänsterTomas Högström (M) m.fl.Motion2016-08-03
RV 170740Forskningssatsning inom psykiatrin och primärvårdenTomas Högström (M)Motion2017-04-06
RV 171183Inrätta ett barn och ungdomspsykiatriskt centrumTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-06-26
RV171264Skärpt vårdgaranti för ökad tillgänglighetTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-07-11
RV 171315En central avbokningsfunktionTomas Högström (M) m.fl.Motion2017-08-03
RV 171813Angående skötsel av grönområden och vägnät fö Region Västmanlands räkningTomas Högström (M)Interpellation2017-10-26
RV 181223Extra satsning för att kapa vårdköerTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-07-11
RV 181275Angående digital vårdgarantiTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-07-31
RV 181287Återinför nattillägget och inför nya former för tjänstgöringTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-03
RV182003Motion om införande av patientlotsarTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-11-26
RV190230Interpellation angående finansiering av kultursatsningarTomas Högström (M)Interpellation2019-01-31
RV181287Motion om att återinföra nattillägget och införa nya former för tjänstgöring.Tomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-03
RV181347Motion om att den kommunala vården och sjukvården ska ha samma journalsystemTomas Högström (M) m.fl.Motion2018-08-17
RV191493Interpellation angående utjämningssystemets konsekvenser för VästmanlandTomas Högström (M)Interpellation2019-09-02
RV191393Motion angående att införa anställningsstopp för administratörerTomas Högström (M)Motion2019-08-14
RV181717Motion angående att skapa en fungerande primärvård i VästmanlandTomas Högström (M) m.fl.Motion2019-10-15
RV200701Interpellation angående regionens hantering av Västerås flygplatsTomas Högström (M)Interpellation2020-05-19
RV200689Motion angående att besvara nämndinitiativ i tidTomas Högström (M) m.fl.Motion2020-05-14
RV200986Motion om co-paymentTomas Högström (M) m.fl.Motion2020-08-11
RV210150Interpellation om Västerås flygplatsTomas Högström (M)Interpellation2021-02-04
RV210287Motion om delägarskap i Västerås flygplatsTomas Högström (M) m.fl.Motion2021-03-10
RV210393Motion om slopat fribelopp även efter pandeminTomas Högström (M) m.fl.Motion2021-04-06
RV211002Interpellation om hanteringen av Västerås flygplatsTomas Högström (M)Interpellation2021-09-06
RV211056Motion om om budget och kostnadskontrollTomas Högström (M) m.fl.Motion2021-10-01

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av