Webbisar på Landstingets hemsida.

Motion LTV 110095

Datum

2011-01-28

Författare

Malin Gabrielsson (KD), Maria Dellham (M)

Nyckelord

nyfödda, webbisar

Motionärerna Maria Dellham (M) och Malin Gabrielsson (KD) föreslår att landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsen:

  • att införa en modell för att publicera webbisar på www.ltv.se

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-10-26 § 110

                                *  att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av