Marknadsföring för Västmanlands teater

Interpellation LTV 121280

Datum

2012-12-20

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

marknadsföring, Teater Västmanland

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

  • Hur mycket pengar har under 2012 lagts på marknadsföring av Teater Västmanlands evenemang?

  • I vilken grad har nya marknadsföringskanaler, såsom sociala medier använts?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-02-20 §§ 18 a) och 19 a)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av