Strokerehabilitering

Interpellation LTV 121111

Datum

2012-11-12

Författare

Anita Lilja Stenholm (L)

Nyckelord

strokerehabilitering, strokevård

Interpellanten Anita Lilja Stenholm (FP) frågar:

  • Hur är läget i Västmanland för strokevården?

  • Hur informeras strokepatienternas närstående om rehabiliteringsprocessen och hur involveras de i densamma?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-11-21 §§ 154 b) och 155 b)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av