Underlag för den uppskattade kostnadsutvecklingen under 2013

Interpellation LTV 121110

Datum

2012-11-12

Författare

Ida Lindh (L)

Nyckelord

kostnadsutveckling 2013

Interpellanten Ida Lindh (FP) frågar:

  • Hur den ekonomiska strategin ser ut?

  • Finns det en plan, är den planlös eller är den röd-gröna majoriteten i en planerande fas för att säkra den skenande ekonomiska situation, som uppstått?

  • Har ni nu efter att ni styrt verksamheten i över två år tillräckligt med insyn, bra struktur, ordning och reda på finanserna för att till nästa landstingsfullmäktige ta fram ett underlag som visar den uppskattade kostnadsutvecklingen under 2013, samt en konkret lista över de åtgärder som ni planerar vidta under 2013, inkluderat de kostnadsbesparingar som dessa åtgärder innebär och vilka följder det medför för verksamheten?

      -   Landstingsfullmäktige beslutade 2012-11-21 §§ 154 a) och 155 a)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av