Valfrihetssystem inom specialistvården.

Interpellation LTV 120984

Datum

2012-10-15

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

specialistvården, valfrihetssystem

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) frågar:

         Har Landstinget Västmanland för år 2012 ansökt om och erhållit stimulansbidrag för ökad valfrihet i vården?

  • Om ja, hur stort var bidraget och vad har stimulansbidraget använts till?

          Kommer Landstinget Västmanland ansöka om stimulansbidrag för 2013-14?

  • Om ja, vad kommer pengarna användas till?

  • Om nej, varför inte?  

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-10-24 §§ 123 c) och 124 c)

                               *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av