Dialog vid upphandling

Interpellation LTV 120983

Datum

2012-10-12

Författare

Roy Cederbäck (KD)

Nyckelord

förbrukningsmateriel, upphandling

Interpellanten Roy Cederbäck (KD) frågar:

  • Hur ser rutinen ut inför upphandling av produkter som används i vården, vilken delaktighet har den personal som skall använda produkterna?

  • Hur ser rutinen ut för att återkoppla till Upphandlingsenheten för personalen när produkter inte håller måttet alternativt håller måttet?

       -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-10-24 §§ 123 h) och 124 h)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av