Statistiska referensgrupper.

Interpellation LTV 120977

Datum

2012-10-12

Författare

Tomas Högström (M)

Nyckelord

forskningsprojekt, referensgrupper

Interpellanten Tomas Högström (M) frågar:

  • Förekommer det att patienter används i statistiska referensgrupper utan deras vetskap?

  • Hur många och i vilken omfattning pågår forskningsprojekt inom Landstinget Västmanland?

            

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-10-24 §§ 123 g) och 124 g)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av