Möjlighet till att betala mat vid väntan på akuten?

Interpellation LTV 120975

Datum

2012-10-12

Författare

Barbro Larsson (C)

Nyckelord

akuten, mat, växlingsautomat

Interpellanten Barbro Larsson (C) frågar ansvarigt landstingsråd:

  • Tycker du att matsituationen för besökande på akuten är tillfredsställande utifrån dagens situation?

  • Varför kan man inte betala med kort eller sedel i automaten vid akuten?   

  • Om det endast ska vara myntbetalning, kan det inte sättas upp en växlingsautomat som underlättar för de som behöver köpa något?

        -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-10-24 §§ 123 e) och 124 e)

                                  *   att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av