Sortering av avfall

Interpellation LTV 120974

Datum

2012-10-12

Författare

Barbro Larsson (C)

Nyckelord

Höjdpunkten, källsortering

Interpellanten Barbro Larsson (C) frågar:

  • Vad är det mer som måse till innan vi som äter på Höjdpunkten kan känna oss nöjda med vårt bidrag till sortering när vi lämnar matsalen?

  • Tänker landstingsrådet vidta några åtgärder för att förändra situationen

      -   Landstingsfullmäktige beslutade 2012-10-24 §§ 123 d) och 124 d)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av