Flytt av Gryta palliativa enhet

Interpellation LTV 120969

Datum

2012-10-10

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

Flytt, Gryta, Sundinska

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

      Finns det planer på att Landstinget Västmanland ska flytta ur lokalerna vid Gryta palliativa enhet?

  • Hur långt har dessa planer i så fall kommit?

  • Har man tittat på ersättningslokaler vid Sundinska vreten?

  •  Finns det i så fall någon framtagen tidsplan?

         

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-10-24 §§ 123 c)  och 124 c)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

                                    

                                                                           

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av