Interpellation angående anslutnintg till BUSA-registret

Interpellation LTV 120957

Datum

2012-10-09

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

BUP, BUSA-registret

Interpellanten Helena Hagberg (FP) frågar:'

  • Avser Landstinget Västmanland att delta i BUSA-registret med alla delar inom BUP?

  • Om ja, hur ser planeringen för införandet ut?

  • Om nej, varför väljer Landstinget att inte delta i registret?

          

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-10-24 § 123 a) och 124 a)

                               *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av