Innovation i ett helhetsperspektiv.

Interpellation LTV 120848

Datum

2012-09-10

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

innovationsslussen, innovatörer

Interpellanten Malin Gabrielsson ((KD) frågar:

  • På vilket sätt finns en beredskap för att ersätta - helt eller delvis - personal som via inovationsslussen väljer att starta ett eget företag inom vård och omsorgssektorn?

  • Vart kan innovatörer - anställda hos Landstinget Västmanland - v'ända sig för att dels presentera och sedan eventuellt sälja sina färdiga produkter och tjänster till Landstinget Västmanland?
  • På vilket sätt har landstingets chefer utbildats i att uppmuntra personalen till innovation och kreativitet - för att på så vis kunna stötta de som vänt sig till Innovationsslussen med sin idé?     

         -   Landstingsfullmäktige beslutade 2012-09-19 §§ 103 e) och 104 d)

                                       *   att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av