Rätten till fast vårdkontakt och mångsökare.

Interpellation LTV 120847

Datum

2012-09-07

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

fast vårdkontakt, mångsökarmodell

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar:

  • Avser de rödgröna att förbättra vården för mångsökare i enlighet med Moderaterna och Alliansens förslag?

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-09-19 § 103 d) och 2012-10-24

                                *   att interpellationen anses avskriven p.g.a att interpellanten inte var närvarande.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av