Vad händer med Västmanlandsmusiken i Sala?

Interpellation LTV 120845

Datum

2012-09-07

Författare

Roy Cederbäck (KD)

Nyckelord

Sala kulturhus, Västmanlandsmusiken

Interpellanten Roy Cederbäck (KD) frågar:

  • Hur långt har diskussionen med Sala kommun kommit rörande samarbetet med Västmanlandsmusiken och driften av verksamheten?

  • Om diskussion förs, hur är det tänkt att finansiering skall ske av de delar av Västmanlandsmusiken som i så fall kommer att finnas i Sala?

  • Finns det fler kommuner som vill inleda strukturerat samarbete av liknande slag som Sala?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-09-19 §§ 103 c) och 104 c)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av