Alkohol- och drogtest av personal.

Interpellation LTV 120834

Datum

2012-09-05

Författare

Anita Lilja Stenholm (L)

Nyckelord

alkoholtest, drogtest, personal

Interpellanten Anita Lilja-Stenholm frågar:

  • Finns det planer på att införa alkohol- och drogtester av personalen i Landstinget Västmanland i syfte att öka patientsäkerheten?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-09-19 §§ 103 b) och 104 b)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av