Uppföljning av programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Interpellation LTV 120809

Datum

2012-08-29

Författare

Kerstin Falkland (M)

Nyckelord

delaktighet, funktionsnedsättning, program

Interpellanten Kerstin Falkland (M) frågar:

  • När redovisas uppföljningen av programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-09-19 §§ 103 b) och 104 b)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av