Familjeläkarnas folkhälsoarbete.

Interpellation LTV 120375

Datum

2012-04-05

Författare

Ulrika Hultgren (M)

Nyckelord

familjeläkare, fem frågor, hälsa

Interpellanten Ulrika Hultgren (M) frågar:

  • Har effekten av att familjeläkarna skall ställa fem frågor angående patientens hälsa utvärderats?
  • Finns det planer på att förstärka familjeläkarnas roll i folkhälsoarbetet?       

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-04-18 §§ 49 f) och 50 e)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av