Hälsocentra.

Interpellation LTV 120373

Datum

2012-04-05

Författare

Asta Matikainen Lecklin (M)

Nyckelord

familjeläkare, hälsocentra

Interpellationen har behandlats med annat diarienummer se LTV 120413 2012-06-19

Interpellanten Asta Matikainen Lecklin (M) frågar:

  • Kommer ersättningen för folkhälsouppdraget att flyttas från familjeläkarna till hälsocentra?
  • Hur säkerställs familjeläkarmottagningarnas möjlighet att utveckla egna, kreativa lösningar gällande exempelvis övervikt?         

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av