Omvänt tolkbehov.

Interpellation LTV 120314

Datum

2012-03-23

Författare

Stig Henriksson (V)

Nyckelord

läkare, språksvårigheter, tolkhjälp

Interpellanten Stig Henriksson (V) frågar:

  • Har en patient rätt till tolkhjälp när han eller hon upplever svårigheter med att förstå vårdgivaren?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-04-18 § 49 b) och 2012-06-19 § 76 a)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av