Möjlighet till fast kontakt, läkarkontakt i primärvården.

Interpellation LTV 120222

Datum

2012-02-28

Författare

Göran Nilsson (L)

Nyckelord

läkarkontinuitet, primärvård

Interpellanten Göran Nilsson (FP) frågar:

  • Förs någon statistik om läkarkontinuitet? Man skulle ju ganska enkelt kunna registrera t. ex. hur många läkare patienter med mer än tre besök på vårdcentral under sista halvåret träffat.
  • Finns något belöningssystem till vårdgivare med god läkarkontinuitet?

  • Görs vid upphandling av vård någon bedömning av vårdgivarens möjlighet att erbjuda god läkarkontinuitet?        

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-04-18 §§ 49 a) och 50 a)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

 

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av