Utbildningsinsatser för att förbättra bemötandet av våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Motion LTV 130755

Datum

2013-08-19

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

kvinnor, misshandel, utbildningsinsatser

Motionären Helena Hagberg (FP) föreslår:

  • att landstingsfullmäktige beslutar att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för återkommande utbildning för Landstingets personal i syfte att bättre kunna bemöta våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Landstingsfullmäktige beslutade den 24 september 2014 § 100

  • att anse motionen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av