Kontanthanteringen i Landstinget Västmanland.

Interpellation LTV 130759

Datum

2013-08-20

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

betalningsrutiner, kontanthantering

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar med anledning av en dom från kammarrätten i Sundsvall som fastslagitt att de landsting som fasat ut kontantbetalningen, måste acceptera kontanter som betalningsmedel.

  • Hur kommer domen att påverka Landstinget Västmanlands rutiner kring betalning vid vårdbesök?'

  • Hur mycket kommer det att kosta att återgå till kontanthantering?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-09-18 §§ 101 b) och 103 c)

                                *  att anse interpellationen besvarad 

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av