Motion om etableringsersättning vid nyetablering av vårdcentral.

Motion RV211072

Datum

2021-10-07

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Nyckelord

etableringsersättning

Mikael Andersson Elfgren (M) har lämnat in en motion 2021-10-05 om etableringsersättning vid nyetablering av vårdcentral.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av