Motion om idéburet företagande inom Region Västmanland.

Motion RV211054

Datum

2021-09-30

Hans Jansson, Pratima Åslund, Fredrik Stockhaus och Heidi Maria Wallinder, alla (V),har lämnat in en motion  2021-09-30 om idéburet företagande inom Region Västmanland.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av