Motion om införande av förmånskort i kollektivtrafiken för regionens anställda

Motion RV211052

Datum

2021-09-30

Nyckelord

förmånskort

Heidi-Maria Wallinder, Fredrik Stockhaus och Pratima Åslund, samtliga (V), har 21-09-30 lämnat in en motion angående införande av förmånskort i kollektivtrafiken för regionens anställda.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av