Motion angående vaccination av medarbetare i offentlig sektor

Motion RV211014

Datum

2021-09-10

Nyckelord

vaccination

Malin Gabrielsson (KD), Johanna Ridderström (KD), Micael Larsson (KD), Gun-Brith Rydén (KD) och Elisabeth Wäneskog

har 2021-09-10 lämnat in en motion angående vaccination av medarbetare i  offentlig sektor. 
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av