Interpellation angående personalparkeringsproblem utanför Västerås sjukhus

Interpellation RV211094

Datum

2021-10-08

Författare

Anna Nygren (M)

Nyckelord

parkeringsproblem

Interpellanten ställer följande frågor i sin interpellation:

Är det rimligt att kvällspersonalen ska komma till arbetet med orimligt stor marginal innan arbetes början för att få parkering? Och hur långt innan anser du är en rimlig tid?

Vad gör du för att förbättra parkeringssituationen?

Vad gör du för att upprätta ett säkert sjukhusområde där personalen tryggt kan hämta ut bilen sent på kvällen?
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av