Interpellation angående omplacering av ovaccinerad personal att omplaceras

Interpellation RV211093

Datum

2021-10-14

Författare

Jenny Landernäs (M)

Nyckelord

ovaccinerad

Interpellanten ställer följande frågor i sin interpellation: 

Kommer Region Västmanland att följa Arjeplogs och Region Stockholms exempel och omplacera ovaccinerad personal inom hälso- och sjukvård från patientnära arbetsuppgifter i syfte att minimera smittspridning och öka patientsäkerheten?
Om ja, när och i vilken omfattning tror man att det kommer att ske/har skett?
Om nej, varför?

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av