Interpellation angående läkemedel för alkoholberoende

Interpellation RV211092

Datum

2021-10-08

Författare

Heidi-Maria Wallinder (V)

Nyckelord

alkoholberoende

Interpellanten ställer följande frågor i sin interpellation:

- Hur ser förskrivningen av alkoholläkemedel ut inom Region Västmanland?
- Vilka åtgärder avser du att vidta för att garantera en jämlik tillgång till läkemedlen?
- Vad gör regionen för att fler människor ska få hjälp att ta sig ur sitt beroende?
 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-10-19 § 124

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av