Interpellation angående Preexpositionsprofylax (PrEP)

Interpellation RV211091

Datum

2021-10-08

Författare

Johanna Ritvadotter (V)

Nyckelord

Preexpositionsprofylax

Interpellationen ställer följande frågor i sin interpellation:

- På vilket sätt har förskrivningen av PrEP påverkats av pandemin och när kan det återgå till normala förhållanden?
- Hur ser informationsinsatserna ut vad gäller PrEP till målgruppen?
- Anser du att informationen är tillräcklig?
- Om inte – vad bör isåfall göras?
 

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-10-19 § 124

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av