Interpellation om vad Region Västmanland gjort för att hejda ökningen av kriminella miljöer

Interpellation RV211088

Datum

2021-10-08

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

kriminell

Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor i sin interpellation:

Hur ser regionrådet på Region Västmanlands ansvar för att vända samhällsutvecklingen?
Vilka politiska initiativ har tagits under mandatperioden sett till utveckling med ökning av skjutningar och kriminella miljöer kopplat till narkotika?
Har tillräckligt med åtgärder vidtagits – eller vad mer avser regionrådet göra för att stärka beroendevården, förebygga missbruksproblematik och minska kriminella miljöer?

 

Interpellationen bordlades vid vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-10-19.

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-11-16 § 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av