Interpellation om självincheckning på vårdcentral

Interpellation RV211018

Datum

2021-09-10

Författare

Pernilla Danielsson (M)

Nyckelord

självincheckning, vårdcentral

Pernilla Danielsson (M) ställer följande frågor i sin interpellation:

Hur lång tid efter inbokad tid kan man checka in i självincheckningsmaskinen?
Om denna tid är 0 min går det att ändra till snittväntetiden för ett besök?
Får Vårdcentralerna ha helt obemannade receptioner?

Interpellationen bordläggs vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-09-21 och besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-10-19 § 124

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av