Interpellation om träningsbassänger

Interpellation RV211017

Datum

2021-09-10

Författare

Pernilla Danielsson (M)

Nyckelord

träningsbassänger

Pernilla Danielsson (M)

ställer följande frågor i sin interpellation:

Hur många träningsbassänger har Region Västmanland?
Hur många timmar används dessa bassänger, uppdelat på bassäng och dag?
Hur många patienter för möjlighet att träna i varje bassäng per dag?
Hyrs någon av bassängerna ut kvällstid och helger för vattengymnastik i mindre grupp?

Interpellationen bordläggs vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-09-21 och besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-10-19 § 124

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av