Vad hände med Livsstilsskolan?

Interpellation LTV 120564

Datum

2012-06-01

Författare

Barbro Larsson (C)

Nyckelord

inflammatoriska sjukdomar, livsstilsskola

Interpellanten Barbro Larsson (C) frågar:

  • Har uppdrag givits till verksamheten om att starta Livsstilsskola i enlighet med det beslut som LS tog 29/3 2011?

  • Vad har hänt med de 500 000 kr som togs från klimatresorna till detta?

  • Anser ansvarigt landstingsråd att det är OK för dessa patientgrupper att vara utan den vård och behandling som Livsstilsskolan skulle bidra med?

  • Om det inte är OK, vad tänker det ansvariga landstingsrådet göra?        

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-06-19 §§ 75 d) och 76 e)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av