Interpellation om barnmorskor

Interpellation RV211013

Datum

2021-09-09

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

barnmorskor

Malin Gabrielsson (KD) ställer följande frågor i sin interpellation:

  • Vilka åtgärder planerar regionstyret vidta för att stärka patientsäkerheten inför sommaren 2022 inom mödrahälsovård och förlossningsvård?
  • Vilka åtgärder planerar regionstyret vidta för att fler ska vilja och kunna utbilda sig till barnmorska i Västmanland

 

Interpellationen besvarades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-09-21 § 107

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av